So far

"The past beats inside me like a second heart".
(John Banville in The Sea)

Talvez das poucas frases que entendi...

Comentários